Programma

24 juni - Straattheater

Benjamin Vandewalle – STUDiO CITÉ

Zaterdag 24 juni 14.00 - 17.00 uur | Piramide

Onder de noemer van Studio Cité verzamelt choreograaf Benjamin Vandewalle al zijn performatieve installaties en projecten op een plein in de stad. Gedurende enkele dagen of weken strijkt hij neer op een stedelijke locatie en vormt hij die plek om tot een soort kunstkermis, een speelveld voor de menselijke blik, waarbij zijn projecten de aanleiding zijn voor ontmoeting, gesprek en uitwisseling van ervaringen en ideeën.

Vandewalle vertrekt vanuit de idee dat de manier waarop we de publiek ruimte waarnemen, invloed heeft op de manier waarop we in die ruimte handelen en hoe we haar vervolgens vormgeven. Door de manier waarop we onze dagelijkse realiteit waarnemen te bevragen, kunnen we dus ook ons handelen veranderen. De installaties en performances die deel uitmaken van Studio Cité dagen ons uit om onze zintuigen op een andere manier in te zetten wanneer we de publieke ruimte betreden. Elk op hun eigen manier dwingen ze ons om op een andere manier de realiteit -en zij die er deel van uitmaken- te observeren, te ervaren en ons ertoe te verhouden. Door onze blik te ‘choreograferen’ maakt Benjamin Vandewalle ons bewust van het enorme potentieel dat in de publieke ruimte schuilgaat.

Het menselijke lichaam wordt bij Vandewalle het medium om onze ervaringen om de tuin te leiden en ze te sturen in de ruimte. Door het lichaam van de toeschouwer te activeren, wordt de toeschouwer ook een soort performer. Dat wordt nogmaals onderstreept door het multisensorisch en fysieke karakter van de projecten. Alle installaties en projecten die deel uit maken van Studio Cité functioneren autonoom, maar resoneren wel voortdurend met elkaar qua inhoud en vorm. Wat hen in ieder geval verbindt is dat alle installaties enkel en alleen geactiveerd kunnen worden door én met een publiek.

Het project wil de aanleiding zijn om ontmoetingen en dialogen te genereren tussen leden van een gemeenschap. In het faciliteren van die ontmoetingen is een centrale rol weg gelegd voor Benjamin Vandewalle en zijn medewerkers. Zij fungeren als masters of ceremony: ze nodigen actief mensen uit om deel te nemen aan één van de installaties en sporen hen aan om hun ervaringen te delen.

logo 28 - 29 - 30 juni 2024

Simmerdeis is hét culturele festival van Smallingerland. Simmerdeis wordt sinds 2007 georganiseerd en er werken naast ons vaste team ruim 100 vrijwilligers mee. Drie dagen lang staat Smallingerland in het teken van theater, muziek en bijzondere ontmoetingen.

Circusacts, bijzondere toneelvoorstellingen, experimenteel theater, straattheater en kindervoorstellingen. Niets is te gek op het Simmerdeis. Wat helemaal leuk is: veel voorstellingen en alle muziekacts op het hoofdpodium op het Slingepark zijn gratis.

koop tickets