It Eilân - Henk Hofstra

informatie

speelt op:
donderdag
17.00 - 22.00 uur
vrijdag
11.00 - 20.00 uur
zaterdag
11.00 - 20.00 uur
zondag
11.00 - 17.00 uur
gratis
locatie: Sluisfabriek

over de voorstelling

Henk Hofstra is één van de vier kunstenaars die voor Bestemming Drachten gevraagd is een impuls te geven aan de ontwikkeling van het Waterfront Drachten door toekomstvisies te verbeelden. De vraag hoe het Waterfront vorm moet krijgen stelt Henk Hofstra echter het liefst aan de Drachtster zelf. Daarom organiseert hij een serie workshops in De Sluisfabriek waarin hij iedereen uitnodigt samen met hem te bouwen aan beelden voor de toekomst.

 

Kennis over het gebied en ideeën voor het toekomstige gebruik zijn er in de eerste plaats bij de Drachtsters zelf. In september 2017, tijdens Expeditie Westkop Tussendiepen, plaatste Hofstra een brievenbus op een uitzichtpunt op de Westkop waarin bezoekers hun dromen voor het gebied in de vorm van een brief of tekening konden posten. De voorstellen van de Drachtsters varieerden van een stadspark tot een waterpark, en van een ecologisch natuurgebied tot megalomane architectonische gebouwen.

 

De volgende stap is het tastbaar maken van deze dromen. Henk Hofstra vraagt aan deelnemers van de workshops om objecten of materialen mee te nemen die te maken hebben met mogelijke nieuwe bestemming voor het gebied. Vervolgens gaan we bouwen, zagen, boetseren en schilderen aan een grote, drijvende driedimensionale collage, waarin al deze ideeën zijn verwerkt. Alle creaties worden verwerkt in een drijvend sculptuur-eiland dat in september te water wordt gelaten. Het eiland zal vervolgens aanmeren op verschillende locaties in het Waterfrontgebied.

 

De workshops zijn van 11.00 – 15.00 uur op:

Vrijdag 29 juni [vol]
Zaterdag 30 juni
Vrijdag 6 juli
Zaterdag 7 juli
Vrijdag 13 juli
Zaterdag 14 juli

Aanmelden via: info@taak.me.

 

Tentoonstelling Bestemming Drachten 2018

It Eilãn van Henk Hofstra is onderdeel van de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018, van 28 juni tot en met 7 oktober 2018 in De Sluisfabriek, het oudste industriële gebouw van Drachten. Kunstenaars Yasser Ballemans, Henk Hofstra, Melle Smets en William Speakman presenteren hier drie maanden lang hun visies op de toekomst van De Tussendiepen. Hiermee sluiten zij aan bij de Visie Waterfront Drachten, een project in het kader van de Investeringsagenda Drachten Heerenveen. In de tentoonstelling is, naast de projecten van de vier kunstenaars die bij zullen dragen aan een concept voor een kunstwerk op West, ook informatie te vinden over de stadsmarkeringen die worden gerealiseerd in Noord, Oost en Zuid-Drachten. Met bijzondere kunstwerken die thema’s als duurzaamheid, stad en platteland, technologische innovatie en mienskip combineren wil de gemeente Smallingerland Drachten op de kaart gezet. Lees meer over de tentoonstelling en het kunstplan Bestemming Drachten op: www.bestemmingdrachten.nl

 

Van 28 juni tot en met 1 juli, tegelijkertijd met Simmerdeis, theater en muziekfestival, zijn de feestelijke openingsdagen van Bestemming Drachten 2018 met een programma met kunst, film, performances en workshops. Houd het programma in de gaten op www.bestemmingdrachten.nl

 

Ga je naar de Sluisfabriek? Neem dan de korte route via de loopbrug over het water, vlakbij de Graasweide en steek wandelend de vaart over.