Human Power Plant - Human Power Plant

informatie

speelt op:
gratis
locatie: Sluisfabriek

over de voorstelling

Kunstenaar Melle Smets geeft in samenwerking met Kris de Dekker vorm aan de relatie tussen mens, landschap en energie. Op een unieke manier betrekken ze mensen bij het herontwikkelen van hun eigen leefomgeving. Met het meerjarige onderzoekstraject Human Power Plant zoeken ze naar de mogelijkheden van een samenleving die zijn energie puur vanuit menselijke spierkracht verkrijgt. Deze nieuwe manier van energievoorziening biedt de mogelijkheid om van De Haven op De Tussendiepen met gemeenschappelijke krachtsinspanning een duurzaam, low-tech energielandschap te maken.

 

Bij duurzame energie wordt al snel gedacht aan elektriciteit en auto’s. Maar hoe zit het met grote infrastructurele projecten? De baggerindustrie is een ruggengraat van de Nederlandse economie en draait volledig op olie. Ook het Friese landschap wordt al sinds jaar en dag bepaald door de baggerboot. Samen met Drachtster ondernemers, bewoners en partijen wil Melle Smets daarom een prototype gaan ontwikkelen voor een volledig op menselijke energie werkende baggerboot.

 

Het prototype wordt ontwikkeld en gebouwd in co-creatie met bedrijventerrein de Havens en wordt ontworpen om doelgericht aanpassingen te kunnen doen aan het waterwegenstelsel. Dit gebeurt niet volgens een groot masterplan, zoals gebruikelijk is, maar kleinschalig en praktisch, en met oog voor lokaal erfgoed. Daar waar het nodig of gewenst is kunnen eilandjes, sloten en beekjes aangelegd worden. Met gezamenlijke inspanning bij het maken en aandrijven van de boot, kan het gebied zo weer aantrekkelijk gemaakt worden voor pleziervaart en recreatie.

 

Aansluitend bij de activiteiten op Simmerdeis word een workshop baggeren georganiseerd op 24 mei van 13.00 tot 17.00.
Locatie: Gaasterdjip, Drachten
Geef je op door een mail te sturen naar info@humanpowerplant.be

 

Dit project is onderdeel van:

 

Tentoonstelling Bestemming Drachten 2018

 

Van 28 juni tot en met 7 oktober 2018 is een installatie te zien van de Human Power Plant in De Sluisfabriek op De Tussendiepen als onderdeel van de tentoonstelling Bestemming Drachten 2018. Hier presenteren kunstenaars toekomstvisies voor een avontuurlijk, duurzaam en innovatief Drachten. Van 28 juni tot en met 1 juli, tegelijk met Simmerdeis, Theater en Muziekfestival zijn de feestelijke openingsdagen met een programma met kunst, film, performances en workshops. Bouw mee aan een drijvende sculptuur die de toekomst van De Tussendiepen en het Waterfront verbeeldt. Ontdek hoe het landschap ingericht kan worden met gebruik van alleen spierkracht of dompel je onder in de zoetwater- wereld. Deelnemende kunstenaars: Yasser Ballemans, Henk Hofstra, Melle Smets en William Speakman.